2022 Yılı

1-04/01/2022 tarihinde birim kalite değerlendirme toplantısı fakülte toplantı salonunda saat 15.00'da gerçekleştirildi.

2-10/01/2022 tarihinde Fakültemizin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Öğrencileri ve Geleneksel Sanatlar Topluluğu Üyeleri tarafından sergi düzenlenmiştir.
    

3-31/03/2022 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2019/1 41855‘Geleneksel Sanatlarımı Yaşatıyorum’ projesi bünyesinde Giresun Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Topluluğu tarafından "Geleneksel Sanatlarımı Yaşatıyorum" sergisi gerçekleştirildi.
    

4-01/06/2022 tarihinde Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Geleneksel Sanatlar Topluluğu tarafından 3.'sü düzenlenen "Türk Tasavvuf Musikisi Konseri" konseri 01 Haziran 2022Çarşamba günü, Güre Yerleşkesi Şehir Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

5-08/09/2022 tarihinde Giresun İslami ilimler Vakfı olarak oryantasyon hizmetleri kapsamında Giresun ilimizi tanıtmak, öğrencileri Giresun hakkında bilgilendirmek ve öğrenci-öğretim üyeleri arasında tanışma amacıyla fakültemize yeni gelen öğrencilerimizle 2022 Giresun Adası gezisi gerçekleştirildi.
    

6-27/09/2022 tarihinde Fakülte risk yönetimi toplantısı gerçekleştirildi.

7-24/10/2022 tarihinde Fakültemizde Kelam Atölyesi gerçekleştirildi.

8-27-28/10/2022 tarihinde Fakültemiz ev sahipliğinde "Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu" eş zamanlı olarak dört salonda yapılan oturumlarla gerçekleştirildi.

9-02/11/2022 tarihinde Fakültemiz öğretim elemanlarından Arş. Gör Mustafa TOPŞİR, Keşap Anadolu Lisesinde Meslek tanıtım günleri bağlamında Araştırma Görevlisi mesleğini tanıttı.