Farabi Birim Koordinatörlüğü

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Kimler faydalanabilir?
Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile idari kadroda yer almayan tüm öğretim üyeleri Farabi programından faydalanabilir.

Belirleyici maddeler aşağıdadır:
-Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri hazırlık, bilimsel hazırlık dönemleri ve eğitimin ilk döneminde Farabi değişiminden yararlanamazlar.
-Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere bir veya iki dönem için Farabi programından faydalanabilir. Öğretim üyeleri ise değişim programına istedikleri ölçüde başvuru yapabilirler.
-Öğrencilerin akademik dereceleri ön lisans ve lisansta 2.0/4, yüksek lisans ve doktorada 2.5/4 ve üzeri olmalıdır.


Giresun Üniversitesi Farabi Programı
Farabi programı, üniversitemizde 2009 yılı itibariyle faaliyetine başlamıştır. İlk öğrenci değişimleri ve üyeleri hareketliliği 2009-2010 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. Her akademik yılı içinde Güz/Bahar dönemi olarak başvurular alınmaktadır. Başvurular ile ilgili YÖK'ten izin alınabildiği takdirde uygulanmaya başlanmaktadır.

İlahiyat Fakültesi Farabi Birim Koordinatör bilgileri aşağıda verilmiştir.
Doç. Dr. İslam DEMİRCİ (Temel İslam Bilimleri Bölümü)
0454 310 1780 (5328)