Fakülte Senato Temsilcisi

                                                                                       
                                                                                     Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tuncer
                                                                                          Fakülte Senato Temsilcisi