Kurum Risk Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi

27 Eylül 2022 Salı

27.09.2022 tarihinde Fakültemiz risklerini belirlemek üzere bir araya gelen Risk Yönetim Kurulu süreçlere yönelik belirlenen riskleri değerlendirip  fakültemiz risk yönetimi süreci kapsamında yapılacak çalışmaların yol haritasını çizmiştir.