Hakkımızda

Tarihçe

Fakültemiz, Bakanlar Kurulunun 25.07.2012 tarih ve 3527 Sayılı Kararının, 08.09.2012 tarihli ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla kurulmuştur.
Fakültemiz, İslami İlimler Programı ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Programı olmak üzere 2 programda öğretime başlamış ancak 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren İDKAB Programına öğrenci alınmadığından İslami İlimler Programı olarak eğitim-öğretimine devam etmiştir. Cumhurbaşkanlığının 03/08/2023 tarih ve 7477 sayılı kararıyla İlahiyat Fakültesi olarak isim değişikliği yapılmıştır. 2023-2024 öğretim yılı güz dönemi itibariyle I. Öğretimde 537, II. Öğretimde 393 olmak üzere toplam 930 öğrenci eğitim görmektedir. 2022-2023 öğretim yılında toplamda 113  öğrenci mezun olmuştur.


Genel Bilgiler

Fakültemizde Eğitim-Öğretim süresi 4 yıl olup, Eğitim-Öğretim dili Türkçedir. İlahiyat Programında 4 yıla ek olarak 1 yıl zorunlu hazırlık okutulmaktadır.  Fakültemizdeki Eğitim-Öğretimle İlahiyat ve Din Bilimleri alanında donanımlı ve yetkin öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Fakülte bünyesinde akademik olarak “Temel İslâm Bilimleri”, “İslam Tarihi ve Sanatları”, “Felsefe ve Din Bilimleri” bölümleri ve bu bölümler altında 20 Anabilim Dalı yer almaktadır.

Öğretim Kadrosu


Fakültemiz; 3 Profesör, 8 Doçent, 19 Doktor Öğretim Üyesi (1 yabancı uyruklu sözleşmeli), 2 Öğretim Görevlisi, 13 Araştırma Görevlisi (7 Araştırma Görevlisi(ÖYP) diğer Üniversitelerde Yükseklisans ve Doktora eğitimine devam etmektedir.) olmak üzere toplam 45 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim hizmetini yürütmektedir. Fakültemiz Üniversitemizin gözde bir fakültesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Mezuniyet Sonrası İstihdam İmkanları

Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni, İmam Hatip Ortaokulu ve liselerinde meslek dersleri öğretmeni; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve Yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vaiz, vaize, Kur'an Kursu öğreticisi, imam, müezzin olabilmekte; Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde öğretim elemanı olup akademik kariyer yapabilmektedirler.