Hakkımızda

Tarihçe

Fakültemiz, Bakanlar Kurulunun 25.07.2012 tarih ve 3527 Sayılı Kararının, 08.09.2012 tarihli ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla kurulmuştur.
Fakültemiz, İslami İlimler Programı ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Programı olmak üzere 2 programda öğretime başlamış ancak 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren İDKAB Programına öğrenci alınmadığından İslami İlimler Programı olarak eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir. 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi itibariyle I. Öğretimde 530, II. Öğretimde 410 olmak üzere toplam 940 öğrenci eğitim görmektedir.


Genel Bilgiler

Fakültemizde Eğitim-Öğretim süresi 4 yıl olup, Eğitim-Öğretim dili Türkçedir. İslami İlimler Programında 4 yıla ek olarak 1 yıl zorunlu hazırlık okutulmaktadır.  Fakültemizdeki Eğitim-Öğretimle İslami ilimler ve Din Bilimleri alanında donanımlı ve yetkin öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Fakülte bünyesinde akademik olarak “Temel İslâm Bilimleri”, “İslam Tarihi ve Sanatları”, “Felsefe ve Din Bilimleri” bölümleri ve bu bölümler altında on Anabilim Dalı yer almaktadır.

Öğretim Kadrosu


Fakültemiz; 3 Profesör (1 Sözleşmeli Yabancı Uyruklu), 4 doçent (1 sözleşmeli), 12 doktor öğretim üyesi (1 yabancı uyruklu sözleşmeli), 2 öğretim görevlisi, 16 araştırma görevlisi (7 Araştırma Görevlisi(ÖYP) diğer Üniversitelerde Yükseklisans ve Doktora eğitimine devam etmektedir.) olmak üzere toplam 37 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim hizmetini yürütmektedir. Fakültemiz Üniversitemizin gözde bir fakültesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Mezuniyet Sonrası İstihdam İmkanları

Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni, İmam Hatip Ortaokulu ve liselerinde meslek dersleri öğretmeni; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve Yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vaiz, vaize, Kur'an Kursu öğreticisi, imam, müezzin olabilmekte; Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde öğretim elemanı olup akademik kariyer yapabilmektedirler.