Genel Bilgiler

TARİHÇE
İslami İlimler Fakültesi, 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

GENEL BİLGİLER
Fakültemizde Eğitim-Öğretim süresi 4 yıl olup, Eğitim-Öğretim dili Türkçedir. İslami İlimler Programında 4 yıla ek olarak 1 yıl zorunlu hazırlık okutulmaktadır.  Fakültemizdeki Eğitim-Öğretimle İslami ilimler ve Din Bilimleri alanında donanımlı ve yetkin öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Fakülte bünyesinde akademik olarak “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi”, “Temel İslâm Bilimleri”, “İslam Tarihi ve Sanatları”, “Felsefe ve Din Bilimleri” bölümleri ve bu bölümler altında on Anabilim Dalı yer almaktadır.

ÖĞRETİM KADROSU

Fakültemiz öğretim kadrosu, 2018 yılı  itibariyle, 1 Profesör, 14 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi, 13 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 32 öğretim elemanından oluşmaktadır.

Fakültemiz kısa zamanda 1 ulusal 2 uluslararası sempozyum düzenlemiştir. 25-27 EKİM 2013 tarihinde “Geçmişten Günümüze Giresun’da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu”, 14-15 Nisan 2014 tarihlerinde “Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu” düzenlenmiştir. Ayrıca 11-12 Haziran 2014 tarihinde "Dini İrşatta Sorun Analizi" Çalıştayı; 09.09.2014 tarihinde de "Arapça Öğretimi" Çalıştayı düzenlenmiştir. 30.11.2015 tarihinde "Siyasete Karşı Kültürün Simgesi Ahıska Türkleri Uluslararası Sempozyumu II" adlı sempozyum Fen- Edebiyat Fakültesi ile birlikte gerçekleştirilmiştir.  Fakültemizde DKAB ve İslami İlimler Programında genç ve dinamik kadrosuyla lisans eğitimi verilmeye devam edilmektedir.

MEZUNİYET SONRASI İSTİHDAM İMKÂNLARI
Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni, İmam Hatip Ortaokulu ve liselerinde meslek dersleri öğretmeni; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve Yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vaiz, vaize, Kur'an Kursu öğreticisi, imam, müezzin; olabilmektedirler. Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde öğrencilerimize İlahiyat Fakültelerinde öğretim elemanı olma kapısı da açıktır
.