Genel Bilgiler

Tarihçe
İslami İlimler Fakültesi, 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

Genel Bilgiler
Fakültemizde Eğitim-Öğretim süresi 4 yıl olup, Eğitim-Öğretim dili Türkçedir. İslami İlimler Programında 4 yıla ek olarak 1 yıl zorunlu hazırlık okutulmaktadır.  Fakültemizdeki Eğitim-Öğretimle İslami ilimler ve Din Bilimleri alanında donanımlı ve yetkin öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Fakülte bünyesinde akademik olarak “Temel İslâm Bilimleri”, “İslam Tarihi ve Sanatları”, “Felsefe ve Din Bilimleri” bölümleri ve bu bölümler altında on Anabilim Dalı yer almaktadır.

Öğretim Kadrosu

Fakültemiz öğretim kadrosu, 2 Profesör (1'i yabancı uyruklu) 1 Doçent, 12 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi, 16 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 35 öğretim elemanından oluşmaktadır.


Mezuniyet Sonrası İstihdam İmkanları
Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni, İmam Hatip Ortaokulu ve liselerinde meslek dersleri öğretmeni; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve Yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vaiz, vaize, Kur'an Kursu öğreticisi, imam, müezzin olabilmekte; Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde öğretim elemanı olup akademik kariyer yapabilmektedirler.