Misyon ve Vizyonumuz

Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin vizyon, misyon ve değerleri 27.06.2022 tarihinde Fakülte Toplantı Salonunda düzenlenen Bahar dönemi Fakülte Kurulunda oybirliği ile kabul edilerek güncellenmiştir.

Misyon
Dinin ana kaynaklarına bağlı kalınarak, İslami ilimlerin etkili bir şekilde kavranıp özümsenmesini sağlamaya dönük akademik çalışmalar yapmak ve bu çalışma bilincini fakülte bünyesine yerleştirmek,

Fakülte öğrencilerinin yetiştirilmesinde olduğu kadar başta Giresun ili ve çevresi olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda bilimsel katkı sağlamak, araştıran, bilen, farklılıklara açık, tarihi köklerinden haberdar, bugünü kavrayan ve yarına yönelik öngörülerde bulunan bireyler yetiştirmek.

Vizyon 
İslam dininin temel kaynaklarından ve bilimsel verilerden hareketle; akademik araştırmalar yaparak İslami ilimlerin doğru anlaşılması, kavranması ve ilkelerinin içselleştirilmesi suretiyle, bilimsel birikimden ve tarihi geçmişinden haberdar, çağın ihtiyaçlarını kavrayan, çevresini aydınlatan, gelecek için planları olan, proje üreten, toplumun tüm katmanlarına hitap edecek bireyler yetiştiren, nitelikli, öncü bir fakülte olmak. 


Değerlerimiz
Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, toplumumuzun millî ve manevî değerlerini kendi değeri olarak benimsemiş ve bu değerlerin korunması ve yaşatılması hususunda gereken çalışmalarda bulunmayı kendisine ilke edinmiştir. Fakültemiz, bu milli ve manevi değerleri kendi misyonu olan ilmi çerçevede geliştirme ve güncelleştirme konusunda çalışmalar yapmaktadır.