Misyon ve Vizyon

VİZYONUMUZ

İslami ilimler fakültesi olarak; İslam dininin temel kaynaklarından hareketle; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerinde akademik araştırmalar yaparak İslami ilimlerin doğru anlaşılması, kavranması ve ilkelerinin içselleştirilmesi suretiyle, ilmi geçmişinden ve tarihi derinliğinden haberdar, gününü anlayan, çevresini aydınlatan ve yarını için planları olan, toplumun tüm katmanlarına hitap eden bireyler yetiştirmek;

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’nde İslam kültürüne vâkıf, bilimsel din eğitimi yöntemlerini bilen ve uygulayan, alanında ehil uzmanlar, Din kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek; değişen hayat şartlarının farkında olan, geleceğe yönelik projeler üreten, grup çalışmasını teşvik eden, şeffaf, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, sürekli olarak kendini yenileyen ve mensubu olunmaktan gurur duyulan seçkin bir İslami ilimler fakültesi olmaktır.

 

MİSYONUMUZ

İslami ilimlerin, dinin ana kaynaklarına bağlı kalınarak etkili bir şekilde kavranıp özümsenmesini sağlamaya dönük akademik çalışmalar yapmak ve bu çalışma bilincini fakülte bünyesinde yerleştirmek,

Fakülte öğrencilerinin yetiştirilmesinde olduğu kadar başta Giresun ve çevresi olmak üzere ulusal ve uluslar arası sahada ihtiyaç duyulan alanlarda bilimsel katkıyı sağlamak,

İslami ilimlerde araştırma yapmak ve fakültenin küresel anlamda etkinliğinin artırılması için gerekli dil, güncel yöntem ve teknikler gibi yeterliliklerin kazanılmasına yönelik planlar yapmak, projeler üretmek ve önlemler almak;

Değişen hayat şartlarının bilincinde, yeni bilimsel yaklaşımlar ve bunların altındaki felsefi temellerin farkında olan; bölgede ve Karadeniz havzasında İslami ilimlerin ışığında araştıran, bilen, farklılıklara açık,  tarihi köklerinden haberdar, bugünü kavrayan ve yarına yönelik öngörülerde bulunan bireyler yetiştirmek,

Fakülte hizmetlerinin yanında, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, bilimsel ve kültürel sahada çalışmaları olan resmi ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak ve kamusal kurum ve tüm sivil toplum kuruluşlarına eşgüdüm içerisinde toplum yararına çalışmalar yapmak ve gerekli katkıyı sağlamak,

Fakültede şeffaflık, adalet, karşılıklı saygı, paylaşım, katılım, işbirliği ve sorumluluk bilinci gibi erdemlerin etkin olduğu demokratik bir yönetim anlayışı oluşturmaktır.