Bologna Birim Koordinatörlüğü

Bologna Koordinatörlüğünün görevi; fakültemizde uygulanmakta olan Avrupa Kredi Transfer Sistemindeki (AKTS) verileri kontrol etmek, var ise tespit edilen eksiklikler hakkında ilgili dersi yürüten öğretim elemanını bilgilendirip düzeltilmesini sağlamak, açılan dersler ve sistem ile güncellemeleri takip ederek; yeni verilerin sisteme girişini gerçekleştirmektir.

İlahiyat Fakültesi Bologna Süreci Birim Koordinatörü bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
Doç. Dr. Mustafa ÇAKMAK (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)
0454 310 1780 (5599)