Fiziki Yapı

Eğitim Alanı Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Toplam
0–50 51–75 76–100 101–150 151–250 251-Üzeri
Amfi     3       3
Sınıf 4   8       12
Atölye              
Diğer (…) 1   2       3
TOPLAM 5   13       18