Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri fakülte programına dahil, müstakil bir diploma vermeyen akademik bir bölümdür. Bu bölümde aşağıdaki Anabilim Dalları yer almaktadır;

Tefsir Anabilim Dalı
Hadis Anabilim Dalı
İslam Hukuku Anabilim Dalı
Kelam Anabilim Dalı
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Tasavvuf Anabilim Dalı
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı