Misyon ve Vizyonumuz

Misyon:
Dinin ana kaynaklarına bağlı kalınarak, İslami ilimlerin etkili bir şekilde kavranıp özümsenmesini sağlamaya dönük akademik çalışmalar yapmak ve bu çalışma bilincini fakülte bünyesine yerleştirmek,

Fakülte öğrencilerinin yetiştirilmesinde olduğu kadar başta Giresun ili ve çevresi olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda bilimsel katkı sağlamak, araştıran, bilen, farklılıklara açık, tarihi köklerinden haberdar, bugünü kavrayan ve yarına yönelik öngörülerde bulunan bireyler yetiştirmek.

Vizyon: 
İslam dininin temel kaynaklarından ve bilimsel verilerden hareketle; akademik araştırmalar yaparak İslami ilimlerin doğru anlaşılması, kavranması ve ilkelerinin içselleştirilmesi suretiyle, bilimsel birikimden ve tarihi geçmişinden haberdar, çağın ihtiyaçlarını kavrayan, çevresini aydınlatan, gelecek için planları olan, proje üreten, toplumun tüm katmanlarına hitap edecek bireyler yetiştiren, nitelikli, öncü bir fakülte olmak.