Bologna Süreci

Küreselleşen dünyada her alanda meydana gelen hızlı değişim ve uluslararası rekabet baskısı yükseköğretim alanının yeniden yapılanması gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bologna Süreci de yükseköğretimlerini karşılaştırmak ve yükseköğretim alanındaki benzer sorunlara ortak çözümler üretmek üzere 1998 yılında Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere eğitim bakanları tarafından benimsenen Sorbonne Bildirgesi ile ortaya çıkan yükseköğretim alanında bir işbirliğidir.


Bologna Süreci resmi internet sitesine erişmek için lütfen tıklayınız!

Süreç 1999 yılında 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanlarınca imzalanan Bologna Bildirisi’nin ardından resmi olarak başlamıştır. Bologna Bildirisi’ni takiben sırasıyla benimsenen Prag (2001), Berlin (2003), Bergen (2005), Londra (2007), Leuven (2009) ve Budapeşte/Viyana (2010) Bildirileri ile Bologna Süreci kapsamında işbirliği yapılan alanlar artmıştır. Bologna Sürecine dahil olan ülkelerin yükseköğretimden sorumlu bakanları iki yılda bir toplanarak Bologna kapsamında kat edilen mesafeyi değerlendirerek yeni hedefler tespit etmektedir.

Bologna Süreci kapsamında üye ülkelerin işbirliği yaptığı temel alanlar şunlardır:

 

  • Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi,
  • Kalite güvencesi,
  • Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması,
  • Hayat Boyu Öğrenme,
  • Ortak dereceler,
  • Hareketlilik,
  • Sosyal boyut: Eğitime erişim ve eğitimde fırsat eşitliği,
  • İstihdam edilebilirlik,
  • Öğrenci temelli öğrenme,
  • Araştırma ve yenilik.

 

Zaman içinde sürece dahil ülke sayısı da 47’ye yükselmiştir.


Bologna Sürecine katılan ülkelere ek olarak, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa Öğrenciler Birliği (ESU), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim İşbirliği Örgütü-Avrupa Yükseköğretim Merkezi (UNESCO-CEPES), Avrupa Yükseköğretimde Kalite Birliği (ENQA) gibi sürece katkı sağlayan uluslararası örgütler de vardır.

Yükseköğretim sistemimizin yeniden yapılanmasına duyulan gereksinim doğrultusunda da Türkiye 2001 yılında Bologna Süreci’ne dahil olmuştur. Yükseköğretim kurumlarımızın, öğretim elemanlarımızın, öğrencilerimizin ve Süreçten etkilenen diğer paydaşların Bologna Sürecine ilişkin doğru bilgiye erişimleri ve kendilerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeleri, yükseköğretim sistemimizin kalite, yeterlilikler ve uluslararası rekabet gücünün artması açısından önem arz etmektedir. Ülkemizde Bologna Süreci’nin uygulanmasından ve takip edilmesinden birinci derecede sorumlu kurum Yüksek Öğretim Kurulu’dur (YÖK). Bologna Süreci açısından ülkemizin karnesi oldukça olumludur. 
YÖK Bologna Süreci internet sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız!

Üniversitemizdeki Bologna süreci ile ilgili  ayrıntılı bilgi almak için lütfen TIKLAYINIZ...