BAP Projeleri

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü derslerinin interaktif öğrenme yoluyla öğretimi

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yapılan “İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Derslerinin İnteraktif Öğrenme Yoluyla Öğretimi” araştırması, üniversitelerde giderek yaygınlaşan interaktif eğitim modelini ele almaktadır.

İslami İlimler ve İlahiyat Fakülteleri bünyesinde bulunan İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünün “Siyer”, “İslam Tarihi” ve “İslam Sanatları Tarihi” olmak üzere üç dersi araştırmamıza konu edinilmiştir. Araştırma kapsamında İslami İlimler Fakültesinin halihazırda öğrencisi bulunan bireylerin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada, uzaktan eğitim için gerekli ders video çekimleri ve öğrenciler üzerinde yapılan anketlere yer verilmiştir.

 Siyer dersinin uzaktan eğitim videosu

 İslam Tarihi dersinin uzaktan eğitim videosu

 İslam Sanatları Tarihi dersinin uzaktan eğitim videosu
 

Arapça Harflerin Yazımının Öğretiminde Android Tabanlı Programların Kullanılabilirliği

Fakültemiz Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İslam Demirci’nin yürütücüsü olduğu bu projede; Fakültemizden Yrd. Doç. Hany İsmaiel Ramadan ve Arş. Gör. Hüseyin ALGUR; Eğitim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Serkan ABDUSSELAM ve Arş. Gör. Dr. Abdullah Önlü araştırmacı olarak görev almaktadırlar. Haziran 2015 itibariyle başlayan proje takvimi bir yıl sürecektir.

Bu program (Arapça Harflerin Yazımı Öğretiminde Android Tabanlı Programların Kullanılabilirliği) ana dili Arapça olmayan Türk öğrencilerin farklı yaş gruplarına yönelik Android uygulaması yoluyla eğitimin çeşitli aşamalarında Arapça eğitim ve öğretiminde modern teknolojiden istifade etmelerini ve kullanımlarını hedeflemektedir. Arapça harflerin yazımını destekleyici bir ortamın yetersizliği, genel olarak yabancı öğrenciler için özelde de Türk öğrenciler için Arapça öğretiminde profesyonel öğretim kaynaklarının azlığı, Türk öğrenciler için Arapça öğretiminde eğitim sürecini destekleyici profesyonel, özel teknolojik uygulamaların azlığı gibi sebepler Türk öğrencilerin öğretiminde; onların kültürüne ve çevresine dayanan özel ve profesyonel bir programın bulunmasını ve destekleyici öğrenme ortamı geliştirmede modern teknolojiyi kullanmayı önemli kılmaktadır. Bu gerekçelerle hazırlanacak android uygulaması aracılığıyla uzaktan eğitim yapılması planlanmaktadır. 

E-Öğretim Yoluyla Türk Öğrencilere Arapça Öğretim Programı

Fakültemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hany İsmaiel RAMADAN’ın yürütücüsü olduğu bu projede;

Fakültemizden Yrd. Doç. Yusuf YURT ve Arş. Gör. Hüseyin ALGUR; Eğitim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özlem BAYDAŞ ve Arş. Gör. Dr. Abdullah Önlü araştırmacı olarak görev almaktadırlar.

Haziran 2015 itibariyle başlayan proje takvimi bir yıl sürecektir.

Proje Özeti;

Bu program (E- Öğretim Yoluyla Türk Öğrencilere Arapça Öğretim Programı) ana dili Arapça olmayan Türk öğrencilerin farklı yaş gruplarına yönelik e-okul kurma yoluyla eğitimin çeşitli aşamalarında Arapça eğitim ve öğretiminde modern teknolojiden istifade etmelerini ve kullanımlarını hedeflemektedir. Arapça konuşmayı destekleyici bir ortamın yetersizliği, genel olarak yabancı öğrenciler için özelde de Türk öğrenciler için Arapça öğretiminde profesyonel öğretim kaynaklarının azlığı, Türk öğrenciler için Arapça öğretiminde eğitim sürecini destekleyici profesyonel, özel teknolojik uygulamaların azlığı gibi sebepler Türk öğrencilerin öğretiminde; onların kültürüne ve çevresine dayanan özel ve profesyonel bir programın bulunmasını ve destekleyici öğrenme ortamı geliştirmede modern teknolojiyi kullanmayı önemli kılmaktadır. Bu gerekçelerle hazırlanacak internet sitesi aracılığıyla uzaktan eğitim yapılması planlanmaktadır.