Hazırlık Sınıfları Harç Borçları Hakkında

09 Ocak 2021 Cumartesi

I. ve II. Öğretim Hazırlık sınıfı öğrencileri harç borcu olanların dikkatine!

Ocak 2021 tarihinden itibaren ders notlandırmaları (üst sınıflarda olduğu gibi) UBS sistemi üzerinden yapılmaya başlanacaktır. Öğrenci bilgilerinin sisteme kaydı için öğrencilerin harç borcu bulunmaması esastır. Bu itibarla Eylül ayında kayıt yaptırıp da borcu olanların kaydı yapılamayacaktır. Dönem ya da yıl kaybına uğramamak için ilgili öğrencilerin borçlarını önümüzdeki hafta (11 Ocak- 18 Ocak) yatırmaları gerekmektedir.