DGS Kayıt Duyurusu

08 Eylül 2022 Perşembe

2022 DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT DUYURUSU
İsteyen adaylar e-devlet üzerinden,isteyen adaylar kayıt merkezine gelerek şahsen kayıt yaptırabileceklerdir.
Kayıt tarihleri için tıklayınız.                       
Şahsen Kayıt Yeri              :  İlgili Fakülte Dekanlıkları ve İlgili Yüksekokul Müdürlükleri
  • Şahsen kayıt yaptırmak isteyenlerin ilgili fakülte/yüksekokula gerekli evraklarla birlikte bizzat başvurmaları gerekmektedir.
  • Zorunlu hallerde noter tasdikli vekaletname ile kayıt yaptırılabilir.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 
Kayıt İçin Gereken Belgeler:
  1. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ( Aslı )
  2. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu not belgesi ( Transkript )
  3. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu ders içeriklerini gösterir belge.   
  4. İkinci Öğretim için Öğrenim Ücreti Yatırdığına Ait Dekont .( Öğretim ücretini yalnızca ikinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak olan öğrenciler ödeyeceklerdir. Birinci öğretim programına kayıt yaptıracak olan öğrenciler (Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı, birinci öğretim öğrencileri hariç)  öğretim ücreti ödemeyeceklerdir. Öğretim ücreti Ziraat Bankası internet şubesi veya Ziraat Bankası ATM’lerine öğrenci numarası ile yatırılabilecektir.) Öğretim Ücreti  Tablosu İçin Tıklayınız.
  5. E-devlet üzerinden yapılan Elektronik kayıt (E-Kayıt) işlemi kesin kayıt olup; Üniversiteye kayıt için gelmelerine gerek yoktur.
  6.  Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin yukarıda istenilen belgeleri 12.09.2022 tarihine kadar  Fakülte Dekanlıklarına / Yüksekokul  Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.
  7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 03.08.2022 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca 2022 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2022 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.
  - Kayıt Formu İçin Tıklayınız.
  - Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.  (Öğrenci bilgi sistemine bilgiler aktarıldığında işlem yapılabilecektir.)