2022 YKS Ek Kayıt Duyurusu

20 Eylül 2022 Salı

Sevgili öğrencimiz; 
2021-YKS Ek yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize kayıt hakkı kazanmış bulunmaktasınız. Öğrenim hayatınızın en önemli aşamalarından biri olan yüksek öğrenim için Üniversitemizi tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder, gerek yüksek öğreniminiz boyunca ve gerekse öğrenimden sonraki yaşamınızda başarılarınızın artarak devam etmesini dileriz.
Üniversitemize hoş geldiniz.
 KAYIT İŞLEMLERİ 
2021 YKS Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerden dileyenler 25-28 Eylül 2022 tarihlerinde e-kayıt, dileyenler 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde ise Üniversitemize gelerek şahsen kayıt yaptıracaklardır.
Kayıtlar hakkında aşağıda gerekli bilgiler yer almaktadır.
 -Bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, önlisans veya lisans programlarında mezun aşamasında olup, staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylarında 26-30 Eylül 2022 tarihinde geçici kaydı yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgeleri 30 Aralık 2022 tarihine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

1.Kayıt Tarihleri :
e kayıt:            25-28 Eylül 2022
Şahsen kayıt:  26-30 Eylül 2022
2.  – Şahsen kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.
  • Posta ile kayıt yapılmaz.
  • Zorunlu hallerde noter tasdikli vekaletname ile kayıt yaptırılabilir.
  • Kayıtlar ilgili birimler tarafından yapılmaktadır.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Kayıt İçin İstenen Belgeler 
 1.Kayıt Formu iki nüsha halinde çıkartılıp üzerindeki bilgiler doldurularak, kendisi ve kayıt görevlisi tarafından imzalanıp, bir tanesi kendisinde kalacak bir tanesi ise kayıt görevlisine teslim edilecektir.
Kayıt formu için tıklaynız
2“Milli Eğitim Bakanlığı Lise Mezun Sorgulama” sisteminden mezun olduğu bilgisi alınamayan öğrenciler için lise diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ve           fotokopisi   (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı kayıt görevlisi tarafından görüldükten sonra fotokopisi alınacak ve belgenin aslı öğrenciye teslim edilecektir.) 
. Espiye Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kayıt yaptıracak öğrenciler için 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR- 2 koşulunda” yer alan belgeler  
3. Öğretim Ücreti: 
 -Birinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak (daha önceki bir tarihte başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar hariç) olan öğrencilerimiz öğretim ücreti ödemeyeceklerdir.
-Öğretim ücretini ikinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak olan öğrenciler ve başka bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı olan normal öğretim öğrencileri ödeyeceklerdir.
-Öğretim ücreti   26 Eylül 2022  tarihinden itibaren Ziraat Bankası internet şubesi veya Ziraat Bankası ATM’lerine öğrenci numarası ile yatırılabilecektir.
Öğretim Ücreti Tablosu
Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.(Öğrenci Bilgi Sistemine Bilgileriniz Aktarıldığında Aktif Olarak Çalışacaktır.)

4. Kayıt Yaptıramayacak Olan Adaylar: 
YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

5. Askerlik Durumu: 
Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;
a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2022-YKS'ye başvurabilirler.),
c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini
Yapmamış olan adaylar, 2022-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.
 
  6. Ders Kaydı: 
 -Kesin kayıt işlemi gerçekleşen öğrencilerimizin birinci sınıf güz yarıyılı ders kayıtları -seçmeli dersler hariç- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.  Seçmeli ders işlemleri ilgili fakülte/yüksekokul tarafından yapılacaktır.
 
7. Yabancı Dil Muafiyet Sınavı: 
-Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların hazırlık sınıfı ile diğer programlarda zorunlu olarak okutulan yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı için Yabancı Diller Yüksekokulundan bilgi alınız.
-Zorunlu hazırlık Arapça programı muafiyet sınavı için İslami İlimler Fakültesinden bilgi alınız.

Yabancı dil muafiyet sınavı yer ve tarihi için İslami İlimler Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Web sitesine bakınız. 
 
DETAYLI BİLGİ İÇİN:
Yabancı Diller Yüksekokulu          : 0 454 310 17 37
İslami İlimler Fakültesi                    : 0 454 310 17 80
 
8. Muafiyet İşlemleri: 
-Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda bir süre öğrenim görüp ayrılmış olan veya mezun olan öğrenciler önceki yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları derslerden muaf olmak için , onaylı ders içerikleri ve transkriptleri ile birlikte kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde kayıt yaptırdıkları fakülte/yüksekokul öğrenci işleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir.
  
 9. Öğretime başlama: 
-Üniversitemiz 2022-2023 öğretim yılı akademik takvimleri için tıklayınız.

DANIŞMA İÇİN
BİRİM TELEFON FAKS
Diş Hekimliği Fakültesi 0(454)310 16 90 310 16 91
Turizm Fakültesi 0(454)310 18 75 310 18 80
Eğitim Fakültesi 0(454) 310 12 00 310 12 87
Fen Edebiyat Fakültesi 0(454) 310 14 00 310 14 77
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 0(454) 310 13 00 310 13 50
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi 0(454) 310 16 50 310 16 51
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0(454) 310 18 40 310 18 46
Tıp Fakültesi 0(454) 310 16 00 310 16 99
Tirebolu İletişim Fakültesi 0(454) 310 17 60 310 17 70
Mühendislik Fakültesi 0(454) 310 17 40 310 17 49
İslami İlimler Fakültesi 0(454) 310 17 80 310 17 89
Spor Bilimleri Fakültesi 0(454) 310 14 25-(1426) 310 14 27
Devlet Konservatuvarı 0(454) 310 13 87 310 13 19
Fen Bilimleri Enstitüsü 0(454) 310 10 87-(1088) 310 10 89
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0(454) 310 17 36-(1418) 310 17 39
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0(454) 310 16 47-(1648) 310 16 49
Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0(454) 310 18 90 310 18 94
Görele Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
0(454) 310 16 50 310 17 29
Şebinkarahisar Uygul.Bilimler Yüksekokulu 0(454) 310 17 10 310 17 17
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 14 73 310 16 65
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 16 80 310 16 64
Alucra Turan Bulutçu Meslek
Yüksekokulu
0(454) 310 17 20 310 17 27
Espiye Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 14 30 310 14 31
Eynesil Kamil Nalbant Meslek
Yüksek okulu
0 (454) 310 18 00 310 18 04
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 17 50 310 17 55
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 15 63 310 15 64
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 15 00-10 310 15 99
Keşap Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 17-00-(1705) 310 17 06
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 13 75-(18 52) 310 13 66
Dereli Meslek Yüksekokulu(Keşap MYO) 0(454) 310 18 75 383 00 13