Akademik Tebrik

21 Ağustos 2022 Pazar

Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa TUNÇER ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ALGUR Doçent ünvanı almaya hak kazanmışlardır. Hocalarımızı tebrik eder, başarılar dileriz.

Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı